QTVINA – Công ty TNHH Tư vấn Quyết toán Xây dựng Việt Nam

Địa chỉ:

74 Huỳnh Khương Ninh, P Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Giờ làm việc:

8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6

8:00 - 11:30 sáng Thứ 7

Tel: 028.2260.86.86 hoặc 0913.517.452

Fax: +84 8 6264 6876

Website: www.qtvina.com

Email:  info@qtvina.com

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI