Chúng tôi đang làm gì ?

Kiểm tra chi phí đầu tư công trình

Chúng tôi cung cấp cho các công ty kiểm toán tư liệu chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.

Tư vấn thanh, quyết toán công trình

Chúng tôi là công ty đầu tiên tại Việt Nam cung cấp các giải pháp nhằm hoàn thiện thủ tục, hồ sơ thanh, quyết toán công trình cho các công ty xây dựng.

Tư vấn lựa chọn dịch vụ kiểm toán

Từ việc phân tích dữ liệu thu thập được tại các công ty kiểm toán, thu thập phản hồi của khách hàng và từ hệ thống cộng tác viên. Chúng tôi sẽ tư vấn giúp khách hàng lựa chọn được công ty kiểm toán phù hợp nhất.

Tư vấn quản lý chi phí xây dựng

Tư vấn cho chủ đầu tư các công việc quản lý chi phí như lập, thẩm tra dự toán, đo bóc khối lượng, xác định giá gói thầu, kiểm soát chi phí...

Dịch vụ của các bạn đã giúp công ty chúng tôi nâng cao chất lượng dịch vụ và tiết kiệm chi phí

Khách hàng kiểm toán

  Nói cho chúng tôi về

DỰ ÁN CỦA BẠN

Tại sao nên chọn dịch vụ của QTVINA ?

Khách hàng sử dụng dịch vụ kiểm toán

Được sử dụng dịch vụ với một chất lượng cao nhất, với một chi phí hợp lý nhất từ các nhà cung cấp dịch vụ kiểm toán.

Chủ đầu tư dự án

Chúng tôi sẽ giúp bạn xác lập chi phí xây dựng, khống chế có hiệu quả các chi phí với mục tiêu để dự án có hiệu quả, rút ngắn thời gian xây dựng và bảo đảm chất lượng công trình.

Các công ty xây dựng

Những chuyên gia của chúng tôi sẽ tư vấn giúp bạn giải quyết các vướng mắc khó khăn trong quá trình thanh, quyết toán. Vận dụng linh hoạt các chế độ chính sách của nhà nước để tối đa hóa giá trị quyết toán.

Các công ty kiểm toán

Việc sử dụng nguồn lực bên ngoài (Outsourcing) giúp các công ty kiểm toán không những hạ thấp chi phí, tiết kiệm thời gian mà còn nâng cao năng lực lõi, chất lượng dịch vụ, giảm thiểu rủi ro.

Cộng tác viên

Cộng tác viênVới việc sử dụng mô hình Network Marketing. Bạn sẽ vừa có hoa hồng trực tiếp khi giới thiệu khách hàng, đồng thời sẽ có thêm hoa hồng bảo trợ do giới thiệu các cộng tác viên khác hợp tác cùng QTVINA.

Chi phí đề nghị quyết toán của chúng tôi đã gia tăng một lượng đáng kể so với dự kiến ban đầu sau khi được QTVINA tư vấn.

Author Image

Bà Phạm Thị Ngọc Trúc

- Giám đốc DNTN Thanh Linh -

 

Chúng tôi thực hiện dịch vụ như thế nào ?

Kiểm tra chi phí đầu tư công trình

Chúng tôi sẽ cùng các kiểm toán viên công ty tham gia vào nội dung kiểm toán chi phí đầu tư của dự án dưới hình thức sử dụng tư liệu của chuyên gia.

Tư vấn thanh, quyết toán công trình

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ tìm hiểu về hồ sơ pháp lý dự án, quá trình thực hiện dự án, đo bóc khối lượng. Từ đó sẽ đề xuất giải pháp tối ưu cho việc thanh, quyết toán công trình.

Tư vấn quản lý chi phí xây dựng

Chúng tôi sẽ tham gia vào công tác quản lý chi phí từ khâu lập dự toán, đấu thầu, hợp đồng, quá trình thi công cho tới khi kết thúc dự án bằng việc lập dự toán, đo bóc khối lượng, kiểm soát chi phí.

Tư vấn lựa chọn dịch vụ kiểm toán

Chúng tôi sẽ phân tích điểm mạnh, điểm yếu, uy tín, chi phí kiểm toán của từng công ty kiểm toán để có thể lựa chọn một công ty phù hợp nhất với mục đích, yêu cầu của khách hàng.

Các đối tác của chúng tôi